Varga István Jézus Krisztus evangéliumának szolgálója
Főoldal Rendezvényeink Gyógyulás Webshop Rólunk Letöltés
TÉMAKÖRÖK
Videók
Tanítások
Csodák
Bizonyságok
Imakérés
Szolgálati eszközök
Partnerkapcsolat
KÖNYVLETÖLTÉS
Töltsed le ingyen!
Varga István e-book
Ha, szeretnéd letölteni ingyenes könyveinket, akkor töltsd ki az alábbi űrlapot!
  Keresztnév:

*
  E-mail:

*
  Megye vagy ország:

*
(*A csillaggal jelölt rész kitöltése kötelező!)
Az adataidat különösen nagy gonddal kezeljük, az semmilyen okból nem juthat harmadik személy kezébe!

Gyógyulás

Létezik gyógyulás minden bajból, betegségből!
Nem kell, hogy betegségben élj!
Nem kell, hogy a betegség kiraboljon!
A gyógyulás egyszerűbb, mint gondolnád!

 

Nézdd meg a videót!
Jézus Krisztus

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerMeggyógyulhatsz, ha beteg vagy, mert a gyógyulás elérhető a Számodra is, hisz a legjobb orvos, Jézus Krisztus, ma is él.

Országszerte vannak gyógyító  összejöveteleink, ahol Ő jelen van és bárki teljesen ingyen meggyógyulhat.

Bizonyságok százai, ezrei tanúsíthatják állításomat; ma élő emberek, akik megtapasztalták a gyógyulást, saját életükben.

De van ennél jobb is: megtanulhatsz szent egészségben élni, mert a gyógyulás, a szent egészség Isten adta jog minden hívőnek.

Lehet, hogy szkeptikus vagy és csak legyintesz. A tizenöt év alatt már sok kétkedő arcán láttam döbbenetet.

Az embereket igazából nem a betegség pusztítja el, hanem a tudatlanság. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.” (Hós. 4,6) A legfőbb ellenség az Isten dolgai felől való tudatlanság.

Sokan ostobán gondolkodnak, és azt hiszik, hogy az a gyógyulási mód, amiről nekik nincs ismeretük, amiről ők nem tudnak, az nem is létezik. Egy ilyen ember számára valóban nincs segítség, mert a saját tudatlansága, ostobasága áldozatává válik.

A legsajnálatosabb az, hogy ez nemcsak az úgynevezett ateistákról mondható el, hanem magukat keresztényeknek valló emberekről is, akik nem hisznek a hit általi gyógyulásban. A sajnálatos végeredményt ismerjük az elhalálozási statisztikákból.

Sokaknak ajánlottuk fel az isteni fajta gyógyulás lehetőségét, de mindig volt egy jó kifogásuk, azaz egy újabb „koporsószögük”.Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.” (Péld. 21,30)

Meggyógyulhatsz az élő Isten ereje által – vagy fordulhatsz a világhoz is a gyógyulásért. Köszönjük Istennek az orvosokat, a tudományt, de ezeknél sokkal többre van szükséged, hogy az igazi gyógyulás megtörténjen.

Az orvos nem mindenható, nem tud mindent, és valójában nem is ő a Gyógyító, hanem Isten, aki a gyógyulást adja.

Az orvos legfeljebb a műtétet végzi el, a gyógyszert írja fel, stb. Ellenben a gyógyulást Isten adja: Övé a dicsősség, és nem az emberé.

Isten fölötte van az orvosoknak és a tudománynak is. Nézd meg Jézus Krisztus földi szolgálatát! Sok-sok gyógyulás történt természetfeletti módon.

Nem ismerek egy orvost sem, aki négynapos halottat tud feltámasztani, vagy aki egy érintésre vak szemeket tud megnyitni.

Jézus Krisztus mindezt ma is tudja és végzi is – tanítványain keresztül.

Egy szlovákiai faluban szolgáltam, Udvard községben, ahol egy harminc éve a bal szemére teljesen vak asszonynak nyílt meg a szeme a 70. születésnapján. A gyógyulás egy evangelizáción történt.

2010. december 19-én Orosházán egy tizenöt éve teljesen vak bal szemet nyitott meg az Úr. A gyógyulás százak szeme láttára történt a helyszínen.

2009 nyarán Gyöngyösön, egy istentiszteleten öt teljesen süket fület nyitott meg az Úr. Több százan voltak tanúi a gyógyulásoknak.

Ha akarnám, se tudnám felsorolni a csodák és gyógyulások történéseit, hiszen megesett, hogy egy összejövetelen több százan gyógyultak meg.

Nagyon sokszor nem a helyszínen, hanem otthon vagy egy orvosi ellenőrzésen derült ki a gyógyulás ténye, hogy nyoma sincs a betegségnek.

A gyógyulás többféle módon is elvehető Isten Igéje alapján. Ezeket a módozatokat meg kell ismerni és cselekedni kell aszerint, ahogy Ő mondja az Igéjében.

A gyógyulást Jézus Krisztus minden ember számára megszerezte. Neked csupán birtokba kell venned és érvényesíteni kell azt a saját életedben.

A gyógyulás nem automatikus, meg kell tenned a magad részét is!

Az Atya az Ő részét beteljesítette, amikor a bűneinkkel együtt Fiára helyezte a fájdalmainkat és betegségeinket is. A gyógyulásod árát Jézus kifizette már.

A többi már csak Rajtad múlik, hogy elfogadod-e, vagy visszautasítod.

Evangelizációinkon jelen van az Úr ereje, és Ő képes minden igát, terhet levenni rólad. Ahogy ígérte, Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mát. 18,20)

Ha Te hiányzol és nem vagy ott, akkor elkerülöd a Vele való találkozást.

Kezdd el megismerni a gyógyulás isteni alapelveit, vedd el a saját csodádat, gyógyulásodat és add hírül másoknak is!

Az oldalon találsz tanításokat, könyveket, DVD-ket a gyógyulással kapcsolatban.

Keresd, tanulmányozd az igazságot és az igazság szabaddá tesz.


A legelső lépés:

– Kérd meg Jézust, hogy legyen az Urad és Gyógyítód!


Mondd el ezt a megvallást hangosan!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért.

Kérlek Jézus, jöjj a szívembe!
Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!

Ámen.

AJÁNLÓ
Akinek sebeivel gyógyultatok meg

Igen, a cím nem elírás vagy sajtóhiba, hanem az igazság.

Hát akkor mért beteg annyi ember?
Valóban tény, hogy sok ember beteg, de nem ez az igazság!

A tények változhatnak, de az igazság sohasem! Az igazság örök, mert az igazság maga Jézus Krisztus.

A könyv igazi válaszokat és megoldásokat tartalmaz.

Jim Sanders írásából megismerheted az igazságot a gyógyulással kapcsolatban: és az igazság szabaddá tesz.

Több jelentést kaptunk arról, hogy a könyv olvasása közben az olvasó meggyógyult.

Ez a kiadvány nem egy üres elmélet, vagy teológiai eszmefuttatás.

Isten valóságos ereje szabadul fel a könyv olvasása közben, ha nyitott szívvel olvasod.

Tovább >>>Hét dolog, amit tudnod kell, a szent gyógyulásról

Hét dolog, amit tudnod kell, a szent gyógyulásról

Hét módja a szent gyógyulásnak, amit ismerni kell. Ha még egyről sem tudsz, akkor itt az ideje, hogy beleásd magad ebbe a könyvbe. Senki sem mondhatja, hogy ez az isteni fajta gyógyulás neki nem működik.

A Biblia kinyilatkoztatja nekünk Isten természetét. Az Írás azt is felfedi, hogyan viszonyul Isten a bűnhöz, a betegséghez és az erőtlenséghez.

Isten természete semmit sem változott az idők folyamán: a bűnhöz, betegséghez és az erőtlenséghez való viszonya sem változott. Ezt tudnod kell, ha meg akarod érteni a szent gyógyulást.

Valójában hét alapvető tényt kell ismerned a szent gyógyulással kapcsolatban.

A könyv végigvezet azokon a lehetőségeken, ahogyan elfogadhatod a saját gyógyulásodat, ahogyan meg tudsz gyógyulni.

tovább >>>A gyógyulás elnyerésének módjai, közül néhány

Gyógyulás hit által.
   – gyógyulás saját hited által
   – gyógyulásmások hite általl
Gyógyulás ima által
   – gyógyulás saját imádat követően
   – gyógyulás közbenjáró ima által
   – gyógyulás nyelvek imájával
   – gyógyulásközös ima alapján
Gyógyulás a jogaid érvényesítésével
   – gyógyulás a kimondott Ige által
   – gyógyulás a megváltás miatt
   – gyógyulás Jézus vére által
   – gyógyulásJézus megtört teste miatt
Gyógyulás kézrátétel által
Gyógyulás, miután szólsz a betegséghez, mint egy hegyhezz
Gyógyulás, kenetes textíliák betegre helyezésével
Gyógyulás, olajjal való megkenéssel
Gyógyulás, a szellemi ajándékok működévell
– gyógyulás belső kijelentés által
Gyógyulás, a szolgálati ajándékokon keresztül  
 – gyógyulás tudás szavával
   – gyógyulás gyógyítások ajándéka által
   – gyógyuláshit szaván keresztül
A gyógyulás bármelyik út és mód szerint bekövetkezhet.

Varga István

JEGYZET
Gyógyulás Isten akarata szerint

A betegség szellemi eredetű; az ember bukásával jött be a világba.

Ezért ahhoz, hogy a teljes gyógyulás bekövetkezzen és tartós legyen, szellemi szinten kell vele foglalkozni.

A világ, a tudomány csak fizikai szinten kezeli, így az igazi gyógyulás – a teljes, tökéletes gyógyulás – nem következhet be.

Az igazi gyógyulás az, amikor a betegség egyáltalán nem tud erőt és hatalmat venni rajtunk.

Tehát az igazi gyógyulás szellemi szinten kell, hogy megtörténjen. Bizonyíték erre Jézus szolgálata.

Jézus a betegségnek nem a fizikai részével foglalkozott, mielőtt a gyógyulás bekövetkezett volna. Ellenben a végeredmény igen meggyőző volt: a gyógyulás fizikai szinten is megnyilvánult.

Ahogy a fizikai törvények, úgy a szellemi törvények sem változtak meg az évek elmúlásával, mint ahogy ezt némelyek állítják, mondván, hogy a Jézus általi gyógyulás már elmúlt az időkkel, meg az apostolokkal.

Ez teljes hazugság és ugyanolyan, mintha az állítanánk, hogy kétezer év elteltével megszűnt a gravitáció.

A gyógyulás mai is ugyanúgy lehetséges Isten ereje által, mint amikor Jézus a földön szolgált!

A gyógyulás Isten akarata ma is, hisz a betegség nem Őtőle származik.

A betegség a bűn következménye, de Jézus elvitte a keresztre a bűnt és a bűn következményét is, az átkot.

„Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” (1Pét. 2,24)

A betegség pedig az átok része. Mi ellenben áldottak vagyunk Jézus Krisztusban.

A gyógyulás a fiak kenyere. (Mát. 15,26)
Ha újjászülettél és Isten gyermeke vagy, akkor jog szerint, örökség szerint jogod van a gyógyuláshoz.

„Akarom, tisztulj meg.” (Mát. 8,3)
Jézus akkor akarta, hogy a leprás meggyógyuljon és ma is akarja a gyógyulást – mert Jézus nem változott meg.

„Legyen néktek a ti hitetek szerint.” (Mát. 9,29)
A két vak meggyógyult: a hitük által! A hit ma is működik, és ma is el tudja végezni azt, amit kétezer évvel ezelőtt.

„… betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” (Márk 16,18)
Ezt maga Jézus mondta! Ezt a módszert alkalmazzuk a leggyakrabban és a betegek valóban meggyógyulnak

Megvizsgálhatnánk az összes gyógyulásról szóló leírást, az összes gyógyulásra vonatkozó igehelyet a Bibliában, és mindegyikből megállapíthatjuk, hogy ma is egytől egyig ma is működnek ezek a módszerek. Egy feltétele van: működtessük azokat.

Nem Istenen múlik a gyógyulás, hanem Rajtad.

A gyógyulás mindenki számára hozzáférhető és nem csak egy-két „különleges mázlista” számára működik, ahogy néhányan gondolják.

A gyógyulás nem is a véletlen műve, hanem Isten adta jog mindenki számára, mert a gyógyulásod árát a saját Fia vérével fizette ki.

Varga István

 

 

| Főoldal | Alkalmak helye | Gyógyulás | Webshop | Rólunk | Videók | Tanítások | Csodák | Bizonyságok | Pokol | Menny | Egyéb | Szolgálati eszközök | Partnerkapcsolat
© Varga István minden jog fenntartva !