Varga István Jézus Krisztus evangéliumának szolgálója
Főoldal Rendezvényeink Gyógyulás Webshop Rólunk Letöltés
TÉMAKÖRÖK
Videók
Tanítások
Csodák
Bizonyságok
Imakérés
Szolgálati eszközök
Partnerkapcsolat
KÖNYVLETÖLTÉS
Töltsed le ingyen!
Varga István e-book
Ha, szeretnéd letölteni ingyenes könyveinket, akkor töltsd ki az alábbi űrlapot!
  Keresztnév:

*
  E-mail:

*
  Megye vagy ország:

*
(*A csillaggal jelölt rész kitöltése kötelező!)
Az adataidat különösen nagy gonddal kezeljük, az semmilyen okból, nem juthat harmadik személy kezébe!

Tanítások

Lejátszáshoz az „Adobe Flash Player" szükséges, letölthető itt!
Kenneth Copeland, 2008 Svájci alkalmak
Kenneth Copeland több, mint 50 éves szolgálata, kiterjed az egész világra, az egyik legnagyobb szolgálat a világon. Több, saját, műholdas tv állomáson keresztül, hirdeti az evangélium tiszta, hamísítatlan üzenetét, az egész világra.
Kenneth Copeland I. Rész
(Hossz: 1óra, 12 perc)
Kenneth Copeland szolgálata az első nap délutáni alkalom.
A videó letölthető jobb minőségben, itt !


Kenneth Copeland II. Rész
(Hossz: 1óra, 52 perc)
Kenneth Copeland szolgálata második nap délelötti alkalom.
A videó letölthető jobb minőségben, itt !


Gloria Copeland III. Rész
(Hossz: 1óra, 26 perc)
Gloria Copeland szolgálata második nap délután alkalom.
A videó letölthető jobb minőségben, itt !


Kenneth Copeland IV. Rész
(Hossz: 1óra, 40 perc)
Kenneth Copeland szolgálata harmadik nap délelötti alkalom.
A videó letölthető jobb minőségben, itt !

 

Mondd el ezt a megvallást hangosan!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért.

Kérlek Jézus, jöjj a szívembe !
Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!

Ámen.

JEGYZET
Miért betegek a keresztények?

"A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért nyomorgattattak."
(Zsolt. 107:17)
Tudom, hogy Isten itt a zsidókról beszél, de ez ránk is vonatkozhatna. A legtöbb keresztény azért beteg, mert nem ismerik jogaikat és kiváltságaikat Krisztusban.

Nem tudják mi tartozik hozzájuk. És ha megértik is egy kicsit milyen jogaik vannak, nem tudják hogyan használják azt.

Mások ismerik az igazságot, de szándékosan kivonták magukat az Újszövetség védelme alól. Tanulmányoznunk kell ezeket a szövetségeket. Tudnunk kell, milyen jogaink és kiváltságaink vannak a szövetségben, és meg kell osztanunk ezt a tudást másokkal is.

Néhányan fel fognak emelkedni erre a tanítási szintre, és élvezni fogják, ahogy annak fényében járnak. Izrael népét azért érték a csapások, mert folytonosan rossz cselekedetekben jártak. Ahogy olvastuk, nem kellett volna megbetegedniük, egész életükben egészségben élhettek volna, mígcsak meg nem haltak.

Isten az Ószövetséget adta nekik. Megmondta nekik, mit kell tenniük. Köszönet Istennek az Ő irgalmáért, kegyelméért. Azt írja-e a Biblia: "De az Úrhoz kiáltának szorultságukban és Ő így válaszolt: Szenteskedők, szenteskedők! Megmondtam nektek, hogy megkapjátok a magatokét. Ez az amit érdemeltek, semmirekellő lecsúszott népség. Megmondtam nektek, hogy mi fog történni veletek, de ti nem hallgattatok rám?" Nem, Isten nem ezt mondta. Ez nem az a kép, amelyet a Biblia az Atyámról mutat.

Nem örülsz? (Ő a világnak ugyan Istene, de nekem Ő Atyám.) A Biblia azt mondja: "De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból kiszabadította őket. Kibocsátá az Ő szavát és MEGGYÓGYÍTÁ őket, és kimenté őket az ő vermeikből." (19,20 versek) A következő vers így kezdődik: "Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért (JÓSÁGÁÉRT), és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. "
(21.vers)

Mivel kapcsolatban szól az Ige az Úr jóságáról és kegyelméről? A gyógyulással kapcsolatban. ("Kibocsátá az Ő szavát, és meggyógyítá őket.") "Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért."

Úgy hangzik ez, mint az Apostolok cselekedetei 10:38, egy újszö-vetségi Ige, amelyre gyakran hivatkozunk: "A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten (ugyanez az Isten) Szent Szellemmel és hatalommal, Ki széjjeljárt JÓT TÉVÉN és MEGGYÓGYÍTVÁN mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten vala Ővele."

Figyeld meg, hogy itt a jót tévén és a jóság a gyógyulással kapcsolatban került említésre a Bibliában. A múltban, Isten jóságát csupán a bűnök bocsánatára korlátoztuk. Köszönet Istennek ezért, de ha mindössze csak ezt hangsúlyozod, akkor csupán ebben fognak hinni az emberek.

Gondolkodj el Isten jóságán: Ő nem változott; Ő pontosan olyan jóságos, mint valaha. Isten egy jó Isten. Csukd be szemed és mondd ki hangosan: Isten egy jó Isten.

Ha Isten nem jó, milyen Isten lenne Ő? Isten egy jó Isten. Hiszem, hogy teljesen, száz százalékig jó. Továbbá a gyógyulás jó. Isten azt akarja, hogy te is egészséges légy. Mondd ki hangosan: "Isten azt akarja, hogy egészséges legyek." Ha a betegek ezt újra és újra akár 2 000-szer vagy 10 000-szer is kimondanák, világosságot kapnának a szellemükben, és összhangba kerülnének Isten akaratával.

Mégis, ha néhány embert meghallgatnál, azt mondják, Isten akarata hogy beteg légy! Én alig merem ezt kimondani. Valami a belsőmben lázadozni kezd ez ellen, ha csak rágondolok is!

Látod, a szellemed többet tud, mint a fejed. Ha egyszer újjászülettél, Isten élete és természete került a szellemedbe ­ a legbelső lényedbe. Hadd kérdezzem meg tőled: Ha Isten azt akarja, hogy beteg légy, miért akarsz mégis meggyógyulni?

Miért mész kórházba műtétre, ha Isten azt akarja, hogy beteg légy? Kikerülnél Isten akaratából? Miért veszed be az Aspirint, ha Isten azt akarja, hogy beteg légy? Miért nem tartod meg a fejfájásodat, ha ez Isten akarata a számodra?

Az orvosok hiszik, Isten azt akarja, egészségesek legyünk; különben Isten ellen dolgoznának. Isten azt akarja, hogy egészséges légy. Isten azt akarja, hogy egészséges legyek.
JEGYZET
Csodadolgok

"Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az embernek fiai iránt való csodadolgaiért".

És ezek a "csodadolgok" kapcsolatban vannak a gyógyulással:

János 14:10-12 :
10 "Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom: ha-nem az Atya, aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat. 11 Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higgyetek nékem. 12 Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek."


Ebben a három versben Jézus cselekedetekről beszél. Szem előtt tartva a "cse-lekedetek" szót, nézzük meg újra a 107. Zsoltár 20. és 21. verseit:
"Kibocsátá az Ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből. Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való CSODADOLGAIÉRT."

Az Ő csodadolgai részben már megszüntek volna? Az Ő cselekedetei csak az üdvösségre korlátozódnának? Nem, köszönet Istennek. Ezek a "csodadolgok" a gyógyulással kapcsolatban vannak.

Erről beszélt Jézus a János 14-ben, amikor azt mondta, "Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a CSELEKEDETEKET, amelyeket én cselekszem;..."
Milyen dolgokat cselekedett Jézus? Ő széjjeljárt "jót tévén és meggyógyítván mindeneket", kik az ördög hatalma (elnyomása) alatt voltak.

Ha figyelmesen elolvasod a négy evangéliumot, meg fogod látni, Jézus idejének 75 százalékát azzal töltötte, hogy a betegek felé szolgált, meggyógyította a betegeket. Még prédikátorok is mondták nekem: "Nos, tudod, a gyógyítás csak mellékes volt Jézusnál és a tanítványainál." Soha nem hagytam, hogy ez engem megzavarjon.

Tovább szolgálok a betegek felé. A gyógyítás nem egy melléktevékenység; hanem főtevékenység. Isten nem tér mellékvágányra. Az Ő kegyelme és az Ő csodadolgai egy és ugyanazt jelentik. Ő ugyanaz az Isten most, Aki akkor is volt. Zsoltárok 107:22
"És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az Ő cselekedeteit örvendezéssel!"

Milyen "cselekedetekről" beszél a zsoltáros? Azokról a cselekedetekről, ame-lyekről az előző vers szól: "Kibocsátá az Ő szavát, és meggyógyítá őket, és ki-menté őket az ő vermeikből." Teljesen nyilvánvaló, hogy azért volt betegség Izrael gyermekei között, mert fellázadtak Isten Igéje ellen. Ellenszegültek a Felséges tanácsainak. (11. vers)

Saját akaratukból kikerültek az Ószövetség védelme alól. "A balgatagok az ő go-noszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért nyomorgattattak."
Isten akarata volt az, hogy ők nyomorgattassanak? Nem. Isten ugyanaz az Isten most, mint Aki akkor volt.

Nem hiszem, hogy Isten egy cseppet is változott volna. Hiszem, hogy Ő ugyanúgy teljes kegyelemmel most, mint akkor volt. Hiszem, hogy ugyanazokat a dolgokat cselekszi most, mint amiket akkor.

Hiszem, hogy az Atya Istennek az a terve, hogy a hívő soha ne legyen beteg. Hiszem, hogy ez az Ő terve. Csak ezt nem mindig le-het teljesíteni, mert az emberek nem ismerik az Ő tervét. Nem tudják, hogyan működ-jenek együtt Vele. Ha egyszer elkezdted az Atya tervét prédikálni ezen a területen, szinte mindenki ellened fordul!

Csodálatos emberek, üdvözítettek, a Szent Szellemmel betöltekezve, emberek, akik nyelveken szólnak, jóbarátok. "Óh -, mondják, most túl messzire ment!" Nos, te úgy gondolod, Isten terve az, hogy betegek legyünk? Azt tervezte, hogy Izrael népe beteg legyen? Nekem úgy tűnik, ahogy olvasom ezeket az Igéket a Bibliából, hogy az Ő terve az volt, hogy ne legyenek betegek.

Tudom, hogy betegek voltak, de ez nem az Ő terve volt a számukra. Különben is, Izrael népe nem Isten fia, hanem Isten szolgája volt. De ebben a jobb szövetségben, mely jobb ígéretek alapján köttetett, Isten fiaivá lettünk!
I. János 3:2
"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van."

Ha nem szerepelt a tervében, hogy a szolgái betegek legyenek, akkor miért ter-vezné, hogy az Ő fiai betegek legyenek? Az Ő terve a szolgái számára az volt, hogy: "Eltávolítom közületek a betegsé-get... Napjaitok számát teljessé teszem..."

Ha ez az Ő terve az Ő szolgáival, lehet-e az Ő terve ennél kevesebb az Ő fiaival? Kevésbé szeretné a fiait, mint a szolgáit?

Nem, köszönet Istennek, ezerszer nem! Hiszem, hogy az az Atya terve, hogy a hívő soha ne legyen beteg; teljes életét leélhesse ezen a földön és a végén, amikor elfárad, elalszik.

 

 

| Főoldal | Alkalmak helye | Gyógyulás | Webshop | Rólunk | Videók | Tanítások | Csodák | Bizonyságok | Pokol | Menny | Egyéb | Szolgálati eszközök | Partnerkapcsolat
© Varga István minden jog fenntartva !